De Hallen Amsterdam winnaar StiB Award 2015!

Op maandag 28 september is de winnaar van de jaarlijkse WPM Groep/Vastgoedmarkt StiB Award bekend gemaakt. Onafhankelijk juryvoorzitter Henk Jagersma, bestuurslid IVBN en directeur Vastgoed Syntrus Achmea maakte de winnaar op het drukbezochte symposium ‘De aantrekkelijke stad in een veranderende wereld’ bekend.

 

Bekijk hier de compilatie van dit symposium.

 

Het symposium ging in op de vraag of stedelijke vernieuwing het tempo van maatschappelijke verandering aankan. Dagvoorzitter Johannes van Bentum (hoofdredacteur VGM) kondigde een inspirerend programma aan met sprekers;

·         Bert van Delden, plv. directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties BZK

·         Paul Schnabel (Socioloog, voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau en eerste kamer lid)

·         Peter Savelberg (Urban Innovator)

·         Pieter Affourtit (Algemeen directeur WPM Groep)

·         Henk Jagersma (Bestuurslid IVBN en CEO Syntrus Achmea Vastgoed)

·         Leendert Bikker (eigenaar BIKKER & Company)

 

Ten slotte was het tijd om de winnaar van de WPM Groep/Vastgoedmarkt StiB Award bekend te maken. Door het toekennen van de jaarlijkse StiB Award – in 2013 voor het eerst - belonen WPM Groep en Vastgoedmarkt de meest succesvolle, recent voltooide gebiedsversterking binnen Nederland, die op een onderscheidende manier bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en de dynamiek van een stad, stadsdeel of dorp.

 

De vakjury, bestaande uit:

·         Henk Jagersma: Bestuurslid IVBN en CEO Syntrus Achmea Vastgoed (voorzitter jury);

·         Paul Schnabel: Socioloog en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;

·         Johannes van Bentum: Hoofdredacteur Vastgoedmarkt;

·         Dhr. Schneider: Wethouder gemeente Rotterdam;

·         Winy Maas: (Landschaps-)architect, professor en urbanist;

·         Peter Savelberg: Urban Innovator;

·         Pieter Affourtit: Algemeen Directeur WPM Groep.

 

heeft ook dit jaar alle genomineerde projecten bezichtigd. Al eerder werden op basis van inhoudelijke criteria viif genomineerden gekozen, welke zich naar het oordeel van de jury in dit kader overtuigend hebben weten te onderscheiden. Naast De Hallen waren dat Amsterdam Oostpoort, Tivolu/Vredenburg Utrecht, Twello, ABC Wonen en Rotterdam De Markthal.

Tijdens het projectbezoek werd het al snel duidelijk dat er sprake was van een nek-aan-nek race tussen twee potentiële winnaars, de Markthal te Rotterdam en De Hallen te Amsterdam. De twee projecten verschillen van elkaar wat betreft schaalniveau en hebben een geheel andere context maar scoren op de criterai van de StiB beide hoog.  Het project dat uiteindelijk de winnaar is van de StiB Award 2015 is het project dat over het geheel genomen het hoogste scoorde op de aspecten functie, identiteit, impuls en vernieuwing en daarnaast het beste past bij de essenties van de Steden in Beweging Award. De Hallen heeft duidelijk een impuls gegeven aan de dynamiek in de directe omgeving. Dat de buurt in de volksmond al wordt aangeduid met Hallenkwartier zegt veel.

 

De winnaar van de StiB Award 2015 is een project dat:

 

·         onlosmakelijk verbonden is aan haar locatie;

·         bijdraagt aan stedelijke vitaliteit;

·         lokaal ondernemerschap stimuleert;

·         flexibel, meervoudig en duurzaam is in het gebruik;

·         gezorgd heeft voor een eigen dynamiek van de omgeving;

·         bewoners trots maakt;

·         en een voorbeeld is van het nieuwe planologisch denken

 

Tot slot spreekt de jury de hoop uit dat de StiB Award een bijdrage zal leveren aan de discussie over de toekomst van steden en dorpen en uiteraard over het vakgebied vastgoedontwikkeling. Meer dan voorheen staan de gebruiker en de bijdrage aan de identiteit van de stad centraal. Het is verrassend te zien dat een aantal projecten op voortreffelijke wijze hier invulling aan hebben gegeven. Vanuit die optiek zijn de genomineerde projecten voorbeelden voor allen die in ons vakgebied actief zijn.

 

  Amsterdam - De Hallen

 

 

Onderstaand de projecten waren de genomineerden van 2015:

 Utrecht - Tivoli / Vredenburg

 Rotterdam - Markthal

 Amsterdam - Oostpoort

 Twello - ABC

Op dinsdag 2 juni tijdens de Provada hebben alle partijen gepitcht. Klik hier voor het filmpje over de projecten >>

Pieter Affourtit vertelt over de StiB Award >>

De vakjury bezoekt de genomineerde projecten. Lees hier het verslag of  bekijk de video van de dag >>

Een toelichting op de projecten in de Vastgoedmarkt Provada Special >>

Toelichting
De WPM Groep Vastgoedmarkt StiB Award beloont ruimtelijke ontwikkelingen die een impuls geven aan de dynamiek in steden en dorpen. In 2013 was de gemeente Zaandam de winnaar met het plan Inverdan. Een goed voorbeeld van het versterken van stedelijke kwaliteit, binding met mensen en het ondernemerschap in de stad. In 2014 ging de prijs naar de gemeente Rotterdam voor het Rotterdam Central District. Eveneens een project dat op een unieke wijze vitaliteit van de stad weet te verbeteren.

De WPM Groep/Vastgoedmarkt StiB Award  (www.stedeninbeweging.nl)  een prijs voor de meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp. Het gaat om inspirerende ontwikkelingen die mens en stad met elkaar verbinden en waarbij het ‘samen meer waarde’ tot leven is gekomen. Waar mensen en plekken slim en creatief met elkaar zijn verbonden en een nieuwe dynamiek is ontstaan.

Naar wie gaat de prijs
Naar de gemeente waar de gebiedsversterking tot stand is gebracht en de direct betrokkenen. 

 

 

Onderstaand meer informatie over de
winnaars van de afgelopen jaren:

2014 - Central District in Rotterdam 

Uit de serie voor de gemeente Rotterdam
door Merel van Beukering

De genomineerde projecten in 2014 waren:
Central District - Rotterdam; 
ArenA Poort - Amsterdam; 
The Bank/Rembrandtplein - Amsterdam; 
MFC Het Spectrum Burdaard.

2013 - winnaar: Inverdan in Zaandam

Uit de serie voor de gemeente Zaandam
door Merel van Beukering